Zet jij je elke dag weer met passie en bevlogenheid in voor de ontwikkeling van het kind? Heb je aandacht voor de individuele leerbehoeften van kinderen? Ben je leergierig? Dan pas je zeker bij MOVARE, want wij zijn een lerende organisatie. We werken samen, leren van elkaar en maken gebruik van elkaars kwaliteiten en ervaringen.

Kernwaarden
Binnen MOVARE staan de kernwaarden transparantie, respect, veiligheid en samen(werking) centraal. 

Trots op MOVARE
Persoonlijke aandacht, zorg en waardering voor onze medewerkers lopen als rode draad door alle geledingen binnen MOVARE. Goed werkgeverschap én goed werknemerschap staan centraal. Met als uitgangspunt: medewerkers zijn trots op MOVARE! In dit kader zijn de leiderschapsontwikkeling en de ontwikkeling van het persoonlijk leiderschap van medewerkers op alle terreinen van belang.

Samen groeien
Ontwikkeling van strategische personeelsplanning vinden we belangrijk. Hierin worden de verwachtingen ten aanzien van medewerkers helder in kaart gebracht en hoe deze zich verhouden tot de huidige mogelijkheden. Vervolgens werken we gericht aan de gewenste ontwikkeling van medewerkers passend bij de doelen van MOVARE. Het uitgangspunt hierbij is dat we proactief en preventief willen werken in het belang van medewerkers.

Altijd op zoek naar vernieuwing
Verbetering en vernieuwing zijn kernaspecten binnen een lerende organisatie. Om dit te realiseren zijn een aanspreekcultuur en de professionalisering van medewerkers en leidinggevenden cruciaal. Ook wordt er ondersteunend beleid ontwikkeld om directeuren en medewerkers hierin te begeleiden. P&O ondersteunt en adviseert directeuren bij de uitvoering van het integraal personeelsbeleid.